Polityka prywatności

1. Wstęp

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników strony internetowej www.tojaenergy.pl

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Toja Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jesienna 5 w Gdańsku 80-298, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000829250, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000,00 ZŁ, NIP 9571122267, REGON 385563294 (dalej jako TOJA ENERGY).

Przetwarzanie i archiwizację danych przeprowadzamy zgodnie z treścią Rozporządzenia 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119), dalej RODO.

TOJA ENERGY informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych osobowych, w szczególności świadczenia usług doradztwa, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych. Każda osoba ma prawo do wglądu, do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do TOJA ENERGY na piśmie.

W razie podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych podczas przetwarzania Państwa danych mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

3. Rodzaje przetwarzanych danych

Do danych przetwarzanych przez TOJA ENERGY mogą należeć m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podają Państwo pisząc wiadomość mailową do TOJA ENERGY lub wypełniając formularze kontaktowe znajdujące się na stronie tojaenergy.pl. TOJA ENERGY zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie oraz w celach marketingowych związanych z reklamą produktów oferowanych przez TOJA ENERGY.

Poza tym korzystanie z serwisu tojaenergy.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP), informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik).

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem firmy hostingowej FORPSI.pl należącej do AlphaNet spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Małobądzkiej 4a w Sosnowcu, NIP 644-318-61-65.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

Strona tojaenergy.pl korzysta również z usługi reCAPTCHA v3, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google. Usługa ta stosowana jest wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w witrynie. Interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy.  Informacje zebrane w związku z korzystaniem z tej usługi zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google.

 

4. Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw.ciasteczka) to dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony tojaenergy.pl. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies), co usprawnia działanie strony (np. strona szybciej się załaduje). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).

Pliki cookies używane przez stronę tojaenergy.pl służą wyłącznie do poprawnego funkcjonowania strony. Do ich zadań należy: umożliwianie, upraszczanie i usprawnianie działania strony, a także umożliwianie monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności strony. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany przez TOJA ENERGY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach TOJA ENERGY nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zawsze mają Państwo możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Umieszczane pliki cookies są naszymi własnymi plikami, ale umożliwiamy również umieszczanie pików cookies podmiotom zewnętrznym. Np. wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Korzystamy w tym zakresie z Cloudflare, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Cloudflare Inc. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.

 

5. Przechowywanie danych

Przesłane dane osobowe przechowywane są na skrzynce mailowej [email protected] oraz w wewnętrznej bazie danych, która znajduje się na dysku lokalnym w  biurze TOJA ENERGY. Statystki oraz bazy danych zapisywane są w chmurze Cloudflare.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji prowadzonej z TOJA ENERGY (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy TOJA ENERGY, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Czas przechowywania plików cookies podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym swojej przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

 Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią TOJA ENERGY. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby 

 

6. Wtyczki portali społecznościowych

Na stronie tojaenergy.pl zamieszczona jest wtyczka serwisu społecznościowego Facebook. Wyświetlając stronę tojaenergy.pl Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez serwis Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Facebook lub nie jesteś na nim akurat zalogowany.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez serwis Facebook, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności portalu Facebook.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na tojaenergy.pl bezpośrednio Państwa profilowi na Facebook,  prosimy o wylogowanie się ze swojego konta przed wizytą na naszej stronie.

 

7. Bezpieczeństwo

Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zachowujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych oraz troszczymy się by nie miały do nich dostępu osoby do tego nieupoważnione. Cały proces przechowywania danych odbywa się zgodnie z RODO.

Serwis TOJA ENERGY może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www TOJA ENERGY.

 

8. Udostępnianie danych

Zebrane przez TOJA ENERGY  dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z TOJA ENERGY, w celach związanych z Państwa obsługą. Zgromadzone dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy mogą zostać udostępnione organom państwowym w wyniku ich nakazu na podstawie odpowiednich przepisów prawa.